6. Verkeer en vervoer JS18

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”