7. Cultuur, sport en recreatie 2019

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.”

*Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).