Exploitatie Cultuur, sport en recreatie

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
*Sport en recreatie 904.982 804.946 808.721 811.021 808.721 811.021
Kunst en cultuur 570.386 546.086 544.084 544.084 544.084 544.084
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.475.368 1.351.032 1.352.805 1.355.105 1.352.805 1.355.105
BATEN
Sport en recreatie 297.524 171.822 167.791 167.791 167.791 167.791
Kunst en cultuur 14.846 13.621 13.621 13.621 13.621 13.621
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 312.370 185.443 181.412 181.412 181.412 181.412
-1.162.998 -1.165.589 -1.171.393 -1.173.693 -1.171.393 -1.173.693
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.475.368 1.351.032 1.352.805 1.355.105 1.352.805 1.355.105
Kapitaallasten 237.567 363.534 235.826 235.826 235.826 235.826
Apparaatskosten 138.586 121.208 166.248 166.248 166.248 166.248
Totaal lasten 1.851.521 1.835.774 1.754.879 1.757.179 1.754.879 1.757.179
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 312.370 185.443 181.412 181.412 181.412 181.412
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 125.000
Totaal baten 312.370 310.443 181.412 181.412 181.412 181.412
Saldo programma -1.539.151 -1.525.331 -1.573.467 -1.575.767 -1.573.467 -1.575.767

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep sport en recreatie) - als gevolg van het raadsbesluit padelbanen (kapitaallasten) verhoogd met € 3.277.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Sport en recreatie

Geen significante afwijkingen (€ 7.806,-- nadelig).

Kunst en cultuur

Geen significante afwijkingen (€ 2.002,-- voordelig).