Investeringen Cultuur, sport en recreatie

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Sport en recreatie;
  2. Kunst en cultuur.
Investeringen Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2019 Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige Dekking kapitaallasten (stelpost)
Zwembad Eersel 25.000 25.000
Totaal investeringen 25.000 25.000 0