7. Cultuur, sport en recreatie JS17

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie.”