8. Economische structuur 2019

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. 

Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.