Indicatoren en normen Economische structuur

Beleidsveld/doel Indicator *=verplicht Norm Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud van werkgelegenheid
 • Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar *

≥807,9

 • Eersel 2017: 836,0 (waarstaatjegemeente)
 • Nederland: 758,2
 • Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA)
 • Scholingsprogramma’s De Kempen
 • Informatievoorziening aan ZZP-ers
 • Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 1e fase en planologische ontwikkeling Meerheide III, 2e fase

 • Functiemengingsindex *

  (=verhouding tussen banen en woningen,  0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)

≥54,4

 • Eersel: 55,1 (waarstaatjegemeente)
 • Nederland: 52,4

 • Verhouding tussen verwacht en gemeten Bruto Gemeentelijk Product *

  (BGP=het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente)

≥75

 • Eersel: 75 (waarstaatjegemeente)
 • Nederland: 100

Goed vestigingsklimaat

 • Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar *

 ≥159,2

 • Eersel: 168,7 (waarstaatjegemeente)
 • Nederland: 139,7
 • Meer individueel contact met bedrijven middels bedrijfsbezoeken.
 • Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie
 • Zorg voor voldoende bedrijfsgrond op Meerheide
 • Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark
 • Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen
 • Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfer n.a.v. ondernemerspeiling)

≥6,3

 • Eersel: 6,35 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente)
 • Nederland 6,54
 • Meer bedrijfsbezoeken afleggen
 • Optimaliseren digitale serviceverlening
Bevorderen Vrijetijdseconomie
 • Aantal overnachtingen toeristische sector

 >380.000

 • (Masterplan Vrijetijdseconomie 2014)

Faciliteren Stichting Promotie Eersel

Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen i.s.m. de sector zijn de volgende projecten gekozen;

 1. Meten is weten
 2. Ontwikkeling innovatieve wandel of fietsroute
 3. Meertalige website de Kempen
 4. Ontwikkeling marketing-organisatie de Kempen

Toeristische routestructuren:

 • ruiter- en mennetwerk verder uitwerken en mogelijk opleveren
 • extra MTB route realiseren

Uitvoeren wensenlijst meeropbrengsten toeristenbelasting. Het betreft de volgende projecten:

 • Uitzichttoren Cartierheide
 • Kunstroute Markt-tot-Markt (financiële bijdrage)

Tip: voor de definitie en bronnen van indicatoren kun je terecht op waarstaatjegemeente.nl