Investeringen Economische structuur

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Bevorderen economische bedrijvigheid;
  2. Privaatrechtelijke eigendommen
  3. Toerisme en recreatie
Investeringen Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2019 Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige Dekking kapitaallasten (stelpost)
Belevingsroutes 15.000 15.000
Regionaal toerisme (VTE) 37.000 37.000
Innovatie 75.000 75.000
Actualisatie visie dag- en verblijfsrecreatie 10.000 10.000
Totaal investeringen 137.000 137.000 0