8. Economische structuur JS17

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”.