8. Economische structuur JS18

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.