Indicatoren en normen Bestuur en organisatie

Beleidsveld/doel Indicator *=verplicht Norm Wat gaan we daarvoor doen?
Organisatie

 • Formatie in fte per 1.000 inwoners *

≥ 4,8 - 6,1

 • 2015 Eersel: 4,8

 • Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: 6,1

  (Vensters voor bedrijfsvoering 2016)
 • Organisatievisie uitvoeren
 • Monitoren aan de hand van Vensters voor bedrijfsvoering

 • Bezetting in fte per 1.000 inwoners *

≥ 4,5 - 4,8

 • 2015 Eersel: 4,5

 • Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: 5,8
  Gemeenten

  (Vensters voor bedrijfsvoering 2016)
 • Apparaatskosten per inwoner *

≤ € 526 p/inw

 • 2015 Eersel: 526

 • Vergelijkbare gemeente: 559
  (Vensters voor bedrijfsvoering 2016)

 • Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen *

≤ 13,4%

 • 2015 Eersel: 13,4%

 • Vergelijkbare gemeente: 13,8%
  (Vensters voor bedrijfsvoering 2016)

 • Overheadkosten als % van de totale lasten *

≤ 29,6%

 • 2015 Eersel: 29,6%

 • Vergelijkbare gemeente: 29,3%
  (Vensters voor bedrijfsvoering 2016)

Dienstverlening

>6,9

 • 2016 Eersel: 6,7

 • Nederland: 6,7
  (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Standaardiseren van bestaande processen waardoor er slimmer, efficiënter en klantvriendelijker gewerkt kan worden. Het face-to-face contact met inwoners wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist hostmanship en vakmanschap.

In ons handelen zijn we open en respectvol. Innovatie en duurzaamheid staan ook centraal (speerpunten) in onze organisatie.

In ons contact met inwoners streven we naar een goede balans. We streven naar excellente, persoonlijke dienstverlening waarbij we de volgende zaken niet uit het oog verliezen:

 • de kwaliteit van de persoonsgegevens
 • privacy beveiliging
 • fraudebestrijding

Advies op maat (naar eigen keuze) via verschillende kanalen te gebruiken:

 • website
 • e-mail
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • WhatsApp
 • gemeente App
 • post
 • balie
 • telefoon

Sturen op wacht- en doorlooptijden aan de balie. Buiten de reguliere openingstijden flexibel omgaan met specifieke klantvragen

Goede telefonische bereikbaarheid

Eersel: > 7,0

 • 2016 Eersel: 6,8

 • Nederland: 6,8
  (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

 • Doorontwikkeling website gemeente Eersel door onder andere nieuw template
 • Steeds meer producten digitaal aanbieden
 • We streven ernaar om met het openstellen van gemeentelijke open data in een steeds grotere informatieverstrekking te kunnen voorzien
 • Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (facultatief)

Eersel: > 6,4

 • 2018 Eersel: 6,5

 • Nederland: 6,2
  (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente)

 • Meer bedrijfsbezoeken afleggen
 • Optimaliseren digitale dienstverlening

Zie ook programma 8 Economische structuur

Bestuur
 • % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (facultatief)

>33% 

 • Eersel 2016: 22%
 • Nederland 2016: 30%
  Nederland 2015: 48%
  (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
Communicatie

> 6,9

 • 2016 Eersel: 6,6

 • Nederland: 6,7
  (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

 • Inzet van een breed aanbod aan communicatiemiddelen om elke doelgroep te voorzien van de benodigde informatie
 • Inwoners tijdig van informatie voorzien (Factor C methodiek)
 • Nieuw template gemeentewebsite
Burgerparticipatie

>6,7

 • 2016 Eersel: 6,0
 • Nederland: 6,1
  (waarstaatjegemeente)
 • Minimaal twee keer inzet van inwonerpanel
 • Opnemen Factor C methodiek in minimaal vijf projectplannen
 • We kiezen voor dorpsraden/ leefbaarheidsgroepen als sterke partners
 • We streven met het inzetten van innovatie naar een steeds meer en verder participerende inwoner, ondernemer en onderwijsinstelling

Tip: voor de definitie en bronnen van indicatoren kun je terecht op waarstaatjegemeente.nl