Investeringen Bestuur en organisatie

Investeringen Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2019 Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige Dekking kapitaallasten (stelpost)
Waardering woningen in het kader van de Wet WOZ obv gebruiksoppervlakte 50.000 50.000
Vervanging materieel buitendienst (overig) 10.000 10.000
Totaal investeringen 60.000 60.000 0

Vervanging materieel buitendienst (overig)

Voor het jaar 2019 betreffen dit de kosten voor een hogedrukreiniger. Bij de vervanging van materieel buitendienst wordt het duurzaamheidsaspect meegewogen.