11. Overhead Investeringen

Investeringen

Bekabeling gemeentehuis

In 2007 bij de bouw van het nieuwe gedeelte aan het gemeentehuis is de bekabeling voor onze computers en telefoons helemaal vernieuwd.

Toen zijn er ongeveer 500 datapunten aangelegd en voorzien van cat. 5a kabels en een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen.

Deze bekabeling is inmiddels afgeschreven en ook onze telefooncentrale is sterk verouderd. Eind 2018 begin 2019 zijn we voornemens om een nieuwe telefooncentrale Kempen breed aan te schaffen (aanbesteding loopt) en daarnaast de meeste werkplekken te voorzien van mobiele thin clients (mtc, zijn inmiddels bijna allemaal aangeschaft) zodat plaats onafhankelijk kan worden gewerkt. Een aantal belangrijke werkplekken moeten we ook dan voorzien van goede bekabeling. Denk daarbij aan de telefooncentrale zelf, secretariaat en werkplekken waar grote files worden uitgewisseld. Op dit moment wordt samen met het SSC bepaald waar we dan nieuwe kabels moeten leggen (cat. 6a) zodat op die plekken ongestoord gewerkt kan worden. Het gaat hier om ongeveer 35 datapunten met bekabeling. De kosten hiervoor worden geraamd op ongeveer € 40.000,--. Voorgesteld wordt deze investering in 10 jaar lineair af te schrijven. De hieruit voortvloeiende netto kapitaallasten worden voor 2018 becijferd op € 4.400,-- (half jaar rente).