6. Verkeer en vervoer Exploitatie

Exploitatie

Overige verkeersvoorzieningen

Op deze post zijn niet geraamde inkomsten ontvangen van € 31.673,--. Dit is het gevolg van een incidenteel ontvangen subsidie van de provincie voor diverse verkeersmaatregelen (zoals aanbrengen kommaatregelen en wegversmallingen, bijdrage scholen BVL label).