7. Cultuur, sport en recreatie Exploitatie

Exploitatie

Privatisering onderhoud sportvelden

Op basis van het Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 is er van uitgegaan dat er in 2018 twee voetbalverenigingen bereid zouden zijn bij wijze van proef het regulier onderhoud van hun voetbalvelden  te gaan verzorgen. Hierbij is voor de gemeente een bezuiniging ingeboekt van € 7.312,-- door de kosten voor onderhoud sportvelden te verlagen met € 48.747,-- en een vergoeding aan verenigingen wegens geprivatiseerd onderhoud van de sportvelden van € 41.435,-- te begroten.

Naar aanleiding van de bezoeken aan de sportverenigingen in het kader van het toekomstbestendig accommodatiebeleid kunnen we er vanuit gaan dat de verwachte privatisering / zelfwerkzaamheid geen vorm gaat krijgen. Daarom stellen we voor deze begrotingswijziging terug te draaien voor het jaar 2018 en de volgende jaren.