8. Economische structuur Exploitatie

Exploitatie

Verhuur Markt 29

Voor de verhuur van het pand Markt 29 is een opbrengst geraamd van € 50.000,--. Een makelaar huurt het voorste gedeelte van het pand. Voor het achterste gedeelte en de bovenverdieping is nog geen huurder gevonden (wel leegstandsbeheer door stichting Verborgen Kunst). Er is interesse voor de huur van de bovenverdieping, echter is deze interesse nog prematuur en daarnaast zijn de doorlooptijden van de onderhandelingen/verkrijgen omgevingsvergunning dusdanig lang dat er niet van uitgegaan wordt dat hieruit in 2018 nog inkomsten voortvloeien. Gelet daarop worden de huurinkomsten voor 2018 verlaagd met € 37.000,--.