11. Overheadkosten Investeringen

Geluid- en brandwerende voorzieningen gemeentehuis Eersel

Tussen de onderlinge kantoorruimtes in het gemeentehuis wordt erg veel geluidhinder ervaren. Als gevolg daarvan is het gehele gemeentehuis onderzocht op mogelijke geluidslekkages en zijn diverse gebreken

ontdekt zoals: naden, kieren, sparingen, dunne binnenwanden, ontbreken valdorpels, gebrekkige wandaansluiting kanalen en leidingen. De kosten voor de gebreken kunnen niet meer bij de aannemer worden verhaald, daar de aannemer failliet is. Met het aanbrengen van geluidsisolerende- en de noodzakelijke brandwerende voorzieningen worden verbeteringen gerealiseerd op het gebied van geluidwering (ARBO, comfort), privacy (AVG) en brandveiligheid. Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 66.000,-- (exclusief btw). Conform de afschrijvingstabel uit de “Financiële verordening gemeente Eersel” , wordt de investering van € 66.000,-- afgeschreven in 40 jaar (kapitaallast 2019: € 2.310,--).