4. Milieu Investeringen

Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen

Vanuit Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft de gemeente € 76.350,- subsidie ontvangen voor onderzoek naar verkeerslawaai voor diverse woningen, verspreid door de gemeente. Doel is om te onderzoeken welke woningen voorzieningen moeten treffen om hinder door verkeerslawaai ongedaan te maken. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat voorzieningen aan woningen moeten worden getroffen, zal subsidie worden gevraagd voor het uitvoeren van deze voorzieningen. Bij andere projecten werden al deze kosten volledig door subsidie gedekt. De kosten die nu gemaakt zullen worden voor onderzoek, worden volledig gedekt door deze subsidie. Verzocht wordt het investeringskrediet van € 76.350,- beschikbaar te stellen.

Vervangen persleidingen mechanische riolering

Op diverse kleine trajecten van het buitengebied wordt de weg vervangen. Langs de wegen is in veel gevallen een persleiding van de drukriolering aanwezig. De persleidingen zijn tussen 2025 en 2030 technisch afgeschreven. Om werk met werk te maken en te voorkomen dat de weg in de nabije toekomst nogmaals wordt opgebroken, worden persleidingen hier vervangen. Concrete projecten waar de persleidingen vervangen worden zijn het Bussereind in Steensel en het Veneind in Wintelre. Daarnaast is de verwachting dat op een enkele locatie vervanging noodzakelijk is vanwege de technische staat van de persleidingen. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen. De kosten worden conform het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in 45 jaar afgeschreven en de kapitaallasten worden gedekt door de rioolheffing. Het naar voren halen van deze vervangingsinvestering heeft een nihil effect op de kosten voor de rioleringszorg.

Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397

Er is een melding binnengekomen dat het geluidsscherm op de geluidswal achter de woningen aan de Dreef gevaarlijk schuin hangt en men bang is dat het scherm verder naar beneden zal vallen. Het scherm, bestaande uit houten palen en houten planken  is in 2009 geplaatst direct na aanleg van de grondwal. De geluidswal is direct na melding ter plaatse geïnspecteerd. Hierbij is geconstateerd dat het gehele houten scherm, met een lengte van 480 m,  aan de onderkant rot is. Het houten scherm is niet te repareren, maar moet worden vervangen. Het nieuwe scherm zal bestaan uit stalen profielen met aluminium rasters. Actie is noodzakelijk om te voorkomen dat het scherm verder naar beneden valt op plaatsen waar mensen kunnen lopen. De totale investering bedragen € 205.000,-- excl. BTW. Conform de afschrijvingstabel uit de “Financiële verordening gemeente Eersel” en het gebruikte materiaal, wordt de investering van € 205.000,-- afgeschreven in 40 jaar (kapitaallast 2019: € 7.175,--).