6. Verkeer en vervoer Exploitatie

Onderhoud en beheer Openbare Verlichting

Het onderhoud van de Openbare Verlichting overschrijd naar verwachting het budget met € 15.000,- als gevolg van hogere energiekosten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door gestegen energietarieven en uitbreiding van het areaal.