1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid investeringen

Vloer Höllekes

Het bestuur van de Höllekes is de afgelopen jaren genoodzaakt geweest om de vloerbedekking in de grote zaal meerdere keren te vervangen. De reden hiervan zijn hechtproblemen, ten gevolge van vochtdoorslag,  tussen de bouwkundige ondervloer en de vloerafwerking (vloerbedekking). Uit destructief onderzoek is gebleken dat de bouwkundige ondervloer uit de jaren ‘60 geen dampremmende laag en geen isolatie bezit. Daarmee voldoet deze vloer geheel niet aan het Bouwbesluit. Voor een definitieve, duurzame en structurele oplossing van bovenstaand probleem is ervoor gekozen om deze vloer geheel te vervangen door een nieuwe geïsoleerde vloer met dampremmende laag met tevens een voorbereiding op vloerverwarming.

Met de aan de Höllekes uitgebrachte offerte voor deze werkzaamheden is vooraf ingestemd door de gemeente. Vanwege de urgentie heeft het bestuur van de Höllekes afgelopen zomerperiode de vloervervanging in eigen beheer onder toezicht van de gemeente gerealiseerd. Omdat de gemeente, conform het accommodatiebeleid,  verantwoordelijk is voor het bouwkundige onderhoud van de Höllekes, wordt voorgesteld de kosten voor deze vloer ad € 26.000,-- aan de Höllekes terug te betalen. Voorgesteld wordt deze investering lineair af te schrijven in 40 jaar en de netto- (kapitaal)lasten voor 2018 te ramen op € 910,-- en de kapitaallasten vanaf 2019 (€ 1.157,--) structureel te verwerken in de begroting 2019-2022.