5. Veiligheid Exploitatie

Uitvoering APV/Bijzondere wetten

De inkomsten van vermakelijkhedenretributie zijn € 35.000,-- hoger dan geraamd. De drie grote festivals op het E3-strand hebben allen plaatsgevonden en twee van de drie hebben beduidend meer opgebracht dan voorzien. De legeskosten van vergunningen op basis van de APV en Bijzondere wetten, zoals evenementen, kabels en leidingen, drank- en horeca, vallen naar verwachting € 10.000,-- lager uit. Voor wat betreft de evenementen, komt dit voornamelijk doordat veel vergunningen voortaan voor vijf jaren worden verleend. Voor de jaarlijkse bevestiging zijn geen legeskosten verschuldigd. Voorgesteld wordt conform bovenstaande de inkomsten op deze post met € 25.000,-- te verhogen.