7. Cultuur, sport en recreatie Exploitatie

Onderhoud sportvelden

Elke zomer vindt er een groot onderhoud aan de sportvelden plaats. Vanwege de droogte moet er extra worden ingezaaid op de velden. Ook zijn er meer kosten voor het onderhoud van de beregeningsinstallatie. Voorgesteld wordt het budget met € 20.000,-- te verhogen.

Project Memorial Lancaster  1944

Op 7 augustus 2018 heeft het college besloten om een financiële bijdrage beschikbaar te stellen van een maximum bedrag van € 3.500,-. Dit gezien de bijzondere gebeurtenis destijds en de betrokkenheid vanuit het dorp Vessem. Voor de dekking van deze uitgaven heeft het college besloten gebruik te maken van de regeling ‘kleine kredietvoteringen’ (artikel 5, lid 5 van de “Financiële verordening gemeente Eersel”).

Verplaatsing lichtmasten Korfbalvereniging Steensel

Als gevolg van de fusie van de korfbalverenigingen uit Knegsel en Steensel heeft college heeft op 5 juli 2018 ingestemd met de verplaatsing van de veldverlichting van Korfbal Steensel naar de nieuwe fusie korfbalvereniging Fortuna Steensel Combinatie op het sportpark in Knegsel. De kosten voor deze verplaatsing bedragen € 4.892,-- Voor de dekking van deze uitgaven heeft het college besloten gebruik te maken van de regeling ‘kleine kredietvoteringen’ (artikel 5, lid 5 van de “Financiële verordening gemeente Eersel”).

Carillion Markt 28

Medio 2017 werd duidelijk dat gebouweigenaar Residenz zou starten met de verbouw van Mark 28. Bij de voorbereiding van hun verbouwplan werd duidelijk dat onze carillontoren tijdelijk van het dak af moest. Daarmee werd dit het ideale moment om de toren aan een grondige destructieve inspectie te onderwerpen en waar nodig te renoveren. Deze uitvoeringsplanning was echter niet voorzien in het MOP. Uit de inspectie bleek dat de toren inwendig was aangetast door houtrot en hout-borende insecten. Ook de loodbekleding was aan een complete vervanging toe. Deze gebreken waren gedeeltelijk voorzien in het MOP maar moesten wel met spoed worden uitgevoerd in verband met de verbouwplanning van Markt 28. Inmiddels is de toren weer geheel constructief hersteld en voorzien van nieuwe loodbekleding. Binnenkort worden de carillonklokken, het uurwerk, het windvaantje en computer weer door de koninklijke Eijsbouts teruggeplaatst.

Met bovengenoemde omstandigheden komen de totale renovatiekosten uit op € 38.692,-- exclusief btw. Voorgesteld wordt een bedrag van € 16.321,-- in de voorziening te storten om deze weer op peil te brengen.