11. Overheadkosten investeringen

ICT onderzoek (2019, € 10.000,-- hogere lasten)

Binnen de Kempengemeenten is de behoefte ontstaan om de mogelijkheden in beeld te brengen voor de uitvoering van de ICT werkzaamheden. Door middel van een extern onderzoek willen de Kempengemeenten hierover een eigen visie vormen. De hiermee gepaard gaande kosten betreffen € 10.000,-- per gemeente. Voorgesteld wordt om dit extra krediet te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.