2. Onderwijs Exploitatie

Leerlingenvervoer (2019, € 273.370,-- hogere lasten en € 273.370,-- hogere baten)

Het leerlingenvervoer voor de gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden wordt gezamenlijk uitbesteed. Voor het leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 gaat de gemeente Eersel de rekeningen van het leerlingenvervoer betalen en door declareren aan de gemeenten Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden. Dit geldt voor het tijdvak: 26 augustus 2019 tot 11 juli 2020. Daar de facturen voor het schooljaar 2019-2020 door onze gemeente worden betaald en het deel dat betrekking heeft per deelnemende gemeente aan Eersel wordt vergoed vindt deze verwerking budget neutraal plaats. Dit resulteert in een stijging van de lasten en baten voor het schooljaar 2019-2020 van in totaal € 662.500,-- wat betekent voor boekjaar 2019 een bedrag van 273.370,-- en € 389.130,-- voor 2020.