6. Verkeer en vervoer investeringen

Verleggen gedeelte Veneind (2019, € 27.990,-- hogere lasten, € 27.990,-- hogere baten middels reserve)

Met het project landinrichting Wintelre-Oerle is het gedeelte van het Veneind voor de woningen, van een eigen weg een openbare weg geworden. Het college is overeengekomen dat een gedeelte van de weg wordt verlegd, zodat deze vóór de voortuinen komt te liggen. De extra kosten bedragen € 27.000,-- ( Totale kosten van € 46.000,-- min de kosten riolering € 19.000,--). Deze kosten waren nog niet voorzien in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Voorgesteld wordt € 27.000,-- te storten in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar en vervolgens een krediet beschikbaar te stellen met als dekking de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Conform de afschrijvingstabel uit de “Financiële verordening gemeente Eersel” wordt de investering van € 27.000,-- afgeschreven in 60 jaar (kapitaallast 2019: € 990,--).

Verharding parkeerterreinen waterwingebied tussen Vessem en Wintelre (2019, € 97.000,-- hogere lasten)

In de 1e bestuursrapportage 2019 is krediet aangevraagd voor verharde parkeerterreinen ad € 97.000,--. De kapitaallasten van deze investering zijn reeds meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2019. Het krediet is in de besluitvorming cijfermatig niet meegenomen. Zodoende wordt bij deze 2e bestuursrapportage alsnog het krediet ad € 97.000,-- aangevraagd.