6. Verkeer en vervoer wijzigingen en ontwikkelingen

Project Smara

In de 1e bestuursrapportage 2019 is aangegeven, dat u in deze bestuursrapportage geïnformeerd wordt over de toekenning van de subsidie voor het deelproject “Mobiliteitsknooppunten/Hub’s”. De subsidie ad € 84.000,-- is toegekend, waardoor het krediet ad. € 251.031 nu volledig is gedekt.