7. Cultuur, sport en recreatie exploitatie

Bevorderen sport en recreatie (2019, € 11.097,-- hogere lasten)

De rijksuitkering voor Brede impuls is met ingang van 2019 verhoogd met € 11.097,--. Deze verhoging wordt gebruikt voor de inzet van de buurtsportcoach. Verzocht wordt om incidenteel voor 2019 het budget met € 11.097,-- te verhogen. In de ontwerpbegroting 2020 is reeds rekening gehouden met een hogere rijksuitkering.