8. Economische structuur investeringen

Rural Data Center de Kempen (2019, € 98.660,-- hogere lasten en € 98.660,-- hogere baten)

De gemeente Eersel treedt op als financiële centrumgemeente voor het Rural Data Center de Kempen. Dit betreft een gezamenlijk project van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De bijdrage van de gemeente Eersel komt uit het reeds beschikbaar gestelde krediet “Innovatie en uitvoering toekomstvisie”. De totale geraamde kosten voor de vijf gemeente gezamenlijk wordt geraamd op € 98.660,--. Derhalve wordt u als raad verzocht om het budget van € 98.660,-- ter beschikking te stellen, zowel aan de uitgave kant als aan de inkomsten kant, daar het krediet budget neutraal plaats vindt.