Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een constant aandachtspunt. Daarbij houden we wel rekening met de beperkingen van onze schaalgrootte. Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, daarvoor ontbreken de financiële middelen en de capaciteit. In vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang, kenmerkt onze organisatie zich door een lage vaste formatie met daarom heen een flexibele schil. Het is daarom nodig om keuzes te maken.

Daarbij focussen we ons vooral op keuzes die direct raken aan de klanten van de gemeente. Denk hierbij aan het dienstverleningsconcept, interne afhandeling van verzoeken, communicatie naar klanten (schriftelijk en geautomatiseerd) en een transparante financiële verantwoording (planning en control-cyclus). De afgelopen jaren is een cultuur ontstaan waarbij we kritisch kijken naar onze eigen werkprocessen en waarbij de focus is op slimmer, efficiënter en klantvriendelijker. We zetten de koers van deregulering voort. De aanbeveling over de inhuur die het rekenkameronderzoek gaf, krijgt opvolging door het vast te stellen in de organisatievisie.