Duurzaamheid | Begroting

In 2016 zijn we binnen de gemeentelijke organisatie gestart met een leerkring duurzaamheid. Hierin bundelen we kennis en energie vanuit de hele organisatie. We werken vanuit verschillende disciplines samen aan bewustwording, ondersteunen van bestaande projecten en aan nieuwe, creatieve ideeën. De leden van de leerkring zijn ambassadeurs binnen en buiten de organisatie.

Werken aan een duurzame samenleving is het uitgangspunt voor gemeente Eersel. Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Hieraan invulling geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speerpunten in programma 4.

Zie ook