Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

In het gewijzigde BBV wordt vanaf begrotingsjaar 2017 een meerjarig geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.  In de balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021.

Activa

Balans Per 1 januari 2017 Per 31 december 2017 Per 31 december 2018 Per 31 december 2019 Per 31 december 2020 Per 31 december 2021
Vaste activa

47.083.686

54.793.818 55.532.737 51.474.895 49.491.639 46.746993
Vlottende activa (voorraad bouwgronden) 7.824.886 3.041.558 1.042.161 0 0 0
Totaal activa

54.908.572

57.835.376 56.574.898 51.474.895 49.491.639 46.746.993
Financieringstekort/overschot 8.711.707 2.963.415 3.650.039 7.453.445 6.935.006 7.852.674
Totaal generaal 63.620.279 60.798.791 60.224.937 58.928.340 56.426.645 54.599.667

Passiva

U kunt gebruik maken van de scrollbalk aan de onderkant van de tabel om alle inhoud te zien.

Balans Per 1 januari 2017 Per 31 december 2017 Per 31 december 2018 Per 31 december 2019 Per 31 december 2020 Per 31 december 2021
Eigen vermogen
1. Reserves
  • Algemene reserves
17.863.712 16.439.693 18.003.721 19.128.807 19.619.248 19.979.828
  • Bestemmingsreserves
16.829.166 16.307.068 15.728.994 16.018.987 16.339.366 16.666.154
34.692.878 32.746.761 33.732.715 35.147.794 35.958.614 36.645.982
Vreemd vermogen
2. Voorzieningen 16.841.452 16.810.902 16.095.914 14.229.059 11.761.364 10.053.685
3. Langlopende schulden:
onderhandse leningen
12.085.949 11.241.128 10.396.308 9.551.487 8.706.667
12.085.949 11.241.128 10.396.308 9.551.487 8.706.667 7.900.000
Totaal vaste financieringsmiddelen 63.620.279 60.798.791 60.224.937 58.928.340 56.426.645 54.599.667
Totaal generaal 63.620.279 60.798.791 60.224.937 58.928.340 56.426.645 54.599.667