Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

In het gewijzigde BBV wordt vanaf begrotingsjaar 2017 een meerjarig geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.  In de balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig investeringsprogramma 2019-2022.

ACTIVA
BALANS        per 1 januari 2018   per 31 december 2018   per 31 december 2019   per 31 december 2020   per 31 december 2021   per 31 december 2022
Vaste activa 48.541.844 55.546.660 57.573.769 54.003.493 51.166.384 49.403.340
Vlottende activa 2.142.899 1.767.630 1.588.999 1.042.688 1.024.578 634.502
(voorraad bouwgronden)
Totaal activa 50.684.743 57.314.290 59.162.768 55.046.181 52.190.962 50.037.842
Financieringstekort/overschot 18.216.381 7.677.821 3.229.499 6.476.084 7.994.240 10.011.285
Totaal generaal 68.901.124 64.992.111 62.392.267 61.522.265 60.185.202 60.049.127
PASSIVA
BALANS        per 1 januari 2018   per 31 december 2018   per 31 december 2019   per 31 december 2020   per 31 december 2021   per 31 december 2022
Eigen vermogen
1. Reserves:
  •  Algemene reserves
22.363.857 19.636.871 18.855.362 18.482.000 17.596.461 17.904.807
  •  Bestemmingsreserves
16.809.724 18.064.350 17.408.986 17.757.166 18.112.309 18.474.555
39.173.581 37.701.221 36.264.348 36.239.166 35.708.770 36.379.362
Vreemd vermogen
2. Voorzieningen 18.486.415 16.894.582 16.576.432 16.576.432 16.576.432 16.576.432
3. Langlopende schulden:
  • Onderhandse leningen
11.241.128 10.396.308 9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333
11.241.128 10.396.308 9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333
Totaal vaste financieringsmiddelen 68.901.124 64.992.111 62.392.267 61.522.265 60.185.202 60.049.127
Totaal generaal 68.901.124 64.992.111 62.392.267 61.522.265 60.185.202 60.049.127