Kempensamenwerking en veerkrachtig bestuur

De gemeente wil een stap verder gaan in de samenwerking. Dat doen we door een vervolgtraject op te starten met als doel het concreet maken van de gewenste vorm van bestuur voor de toekomst en daarbij passende vormen van samenwerking. We starten hiervoor een brede maatschappelijke discussie op waarbij we na willen denken over hele nieuwe vormen van bestuur.
Besturen in deze tijd, is niet iets wat je als gemeentebestuur alleen doet, maar samen met de vier O’s: omgeving (inwoners), ondernemers, onderwijs en overheid (mede overheden).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speerpunten in programma 9 en naar onze pagina Veerkrachtig Bestuur.