Meerjaren investeringsprogramma 2018-2021

Het meerjareninvesteringsprogramma 2018-2021 is gebaseerd op het concept, zoals dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018-2021 op 20 juni 2017 is besproken in de gemeenteraad (zie ook de toelichting in paragraaf 2.3 van het hoofdstuk de “Financiële begroting”).