Onderhoud kapitaalgoederen JS18

Belangrijke taken van de gemeente zijn het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen die van belang zijn voor de openbare ruimte. Als het onderhoud niet goed gebeurt, roept de onderhoudstoestand veel klachten op wat leidt tot ad hoc maatregelen en risicoaansprakelijkheid. Verder kan achterstallig onderhoud tot grote extra uitgaven c.q. kapitaalvernietiging leiden. Het is dan ook van belang dat het onderhoud systematisch geschiedt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beheersplannen.