Overzicht van baten en lasten

2018 Baten Lasten Saldo
Programma 0 Sociale voorzieningen 2.483.345 6.469.365 -3.986.020
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 477.595 10.071.979 -9.594.384
Programma 2 Onderwijs en educatie 113.666 1.553.778 -1.440.112
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 6.683.382 6.453.623 229.759
Programma 4 Milieu 3.241.442 3.324.827 -83.385
Programma 5 Veiligheid 239.700 1.488.858 -1.249.158
Programma 6 Verkeer en vervoer 21.000 2.434.203 -2.413.203
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 130.443 1.704.202 -1.573.759
Programma 8 Economische structuur 484.891 638.362 -153.471
Programma 9 Bestuur en organisatie 413.654 1.771.700 -1.358.046
Programma 10 Algemene baten en lasten 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 29.178.276 482.917 28.695.359
Overhead 221.382 4.711.475 -4.490.093
Heffing VPB 0 0 0
Bedrag onvoorzien 0 40.000 -40.000
Saldo van baten en lasten 43.688.776 41.145.289 2.543.487
Toevoeging en onttrekking reserves per Programma
Programma 0 Sociale voorzieningen 0 0 0
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 0 0 0
Programma 2 Onderwijs en educatie 0 73.579 -73.579
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 120.204 2.079.140 -1.958.936
Programma 4 Milieu 215.475 0 215.475
Programma 5 Veiligheid 0 0 0
Programma 6 Verkeer en vervoer 104.095 210.000 -105.905
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 55.000 0 55.000
Programma 8 Economische structuur 100.000 0 100.000
Programma 9 Bestuur 0 0 0
Programma 10 Algemene baten en lasten 610.076 1.385.618 -775.542
Resultaat 44.893.626 44.893.626 0