Overzicht van baten en lasten

2019 Baten Lasten Saldo
Programma 0 Sociale voorzieningen 2.227.033 6.293.603 -4.066.570
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 431.461 10.690.820 -10.259.359
Programma 2 Onderwijs en educatie 164.033 1.494.488 -1.330.455
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 4.015.792 4.885.162 -869.370
Programma 4 Milieu 3.539.138 3.621.419 -82.281
Programma 5 Veiligheid 221.535 1.568.617 -1.347.082
Programma 6 Verkeer en vervoer 45.000 2.568.601 -2.523.601
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 127.412 1.754.879 -1.627.467
Programma 8 Economische structuur 530.710 678.854 -148.144
Programma 9 Bestuur en organisatie 346.533 1.759.937 -1.413.404
Programma 10 Algemene baten en lasten 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 30.984.733 1.158.138 29.826.595
Overhead 279.151 4.969.772 -4.690.621
Heffing VPB 0 0 0
Bedrag onvoorzien 0 40.000 -40.000
Saldo van baten en lasten 42.912.531 41.484.290 1.428.241
Toevoeging en onttrekking reserves per Programma
Programma 0 Sociale voorzieningen 0 0 0
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 0 0 0
Programma 2 Onderwijs en educatie 0 90.916 -90.916
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 99.370 1.186.296 -1.086.926
Programma 4 Milieu 218.466 0 218.466
Programma 5 Veiligheid 0 0 0
Programma 6 Verkeer en vervoer 125.135 230.000 -104.865
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 54.000 0 54.000
Programma 8 Economische structuur 0 0 0
Programma 9 Bestuur 0 0 0
Programma 10 Algemene baten en lasten 552.127 1.130.942 -578.815
Programma 11 Overhead 160.815 0 160.815
Resultaat 44.122.444 44.122.444 0