Overzicht van baten en lasten

2020 Baten Lasten Saldo
Programma 0 Sociale voorzieningen 2.328.519 6.610.235 -4.281.716
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 223.439 11.158.658 -10.935.219
Programma 2 Onderwijs en educatie 180.945 1.539.738 -1.358.793
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 6.281.664 6.950.847 -669.183
Programma 4 Milieu 3.728.983 3.778.882 -49.899
Programma 5 Veiligheid 213.100 1.621.935 -1.408.835
Programma 6 Verkeer en vervoer 43.500 4.378.476 -4.334.976
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 125.699 1.799.120 -1.673.421
Programma 8 Economische structuur 552.032 654.706 -102.674
Programma 9 Bestuur en organisatie 289.874 2.561.019 -2.271.145
Programma 10 Algemene baten en lasten 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 32.426.033 986.922 31.439.111
Overhead 439.220 5.473.944 -5.034.724
Heffing VPB 0 0 0
Bedrag onvoorzien 0 40.000 -40.000
Saldo van baten en lasten 46.833.008 47.554.482 -721.474
Toevoeging en onttrekking reserves per Programma
Programma 0 Sociale voorzieningen 0 0 0
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 0 0 0
Programma 2 Onderwijs en educatie 0 99.827 -99.827
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 354.506 1.809.045 -1.454.539
Programma 4 Milieu 226.381 6.122 220.259
Programma 5 Veiligheid 0 0 0
Programma 6 Verkeer en vervoer 1.646.095 260.000 1.386.095
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 83.000 30.000 53.000
Programma 8 Economische structuur 400.000 400.000 0
Programma 9 Bestuur 768.000 0 768.000
Programma 10 Algemene baten en lasten 780.473 1.303.126 -522.653
Programma 11 Overhead 371.139 0 371.139
Resultaat 51.462.602 51.462.602 0