Programma's 2019

0. Sociale voorzieningen

3. RO en volkshuisvesting

6. Verkeer en vervoer

9. Bestuur en organisatie

1. Dienstverlening en gezondheid

4. Milieu

7. Cultuur, sport en recreatie

10. Algemene baten en lasten

2. Onderwijs en educatie

5. Veiligheid

8. Economische structuur

11. Overheadkosten