Contactpersonen Buitengebied

Als u concrete vragen heeft over het wijzigen van het bestemmingsplan van een agrarische functie naar een andere functie of naar wonen, dan kunt u contact opnemen met ons team ruimtelijke plannen Buitengebied.  Zij zijn bereikbaar via ruimte@eersel.nl of telefonisch via het centrale telefoonnummer van de gemeente Eersel (0497)531300.

Principeverzoek indienen

Zijn uw plannen al concreet en heeft u plannen waar een bestemmingswijziging voor nodig is? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek is een globale aanvraag, waarin u in grote lijnen aangeeft wat uw plannen zijn. U krijgt zo zicht op de vraag of de gemeente bereid is om hier medewerking aan te verlenen.