Deze week is de infiltratievoorziening in het projectgebied Dorp aan de beek in gebruik genomen. In het centrum van Vessem vangen we hemelwater op. Dit hemelwater wordt op een natuurlijke wijze opgenomen in het aanwezig voedselbos dat twee jaar geleden is geplant.

De verdroging van de Kempische zandgronden is een actueel probleem. Door het hemelwater in de bodem te brengen voorkomen we dat het beekdal verder verdroogd. Zo zorgen we ervoor dat de natuur zich verder kan ontwikkelen en leveren we een bijdrage aan een zogenoemde klimaatadaptieve leefomgeving. (Het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat). Eén van de belangrijke doelen binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze.