De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. We willen de openbare ruimte zo optimaal mogelijk inrichten en beheren. Denk aan het bepalen van de meest geschikte plek voor een voetgangersoversteekplaats en het repareren van een kapotte lantaarnpaal. Hiervoor hebben wij inzicht nodig in wat er allemaal in de openbare ruimte gebeurt.

Dit inzicht proberen we te verkrijgen door metingen te verrichten met geplaatste sensoren. Metingen die jij ook kunt volgen op ons Dashboard. We meten binnen 2 projecten als onderdeel van de pijler Slimmer Meten.

  • Passantenteller

Je hebt de kastjes beslist al opgemerkt! Nee het zijn geen flitspalen maar passantentellers. De sensor registreert alle vervoersbewegingen van passanten en het door hen gebruikte vervoersmiddel van voetgangers, fietsers, automobilisten tot bussen en vrachtauto’s. De passantentellers staan in de Nieuwsstraat en op de Duizelseweg in Eersel. Met deze metingen krijgen we inzicht in de verkeersstromen en -intensiteit. We zien wat er daadwerkelijk op straat gebeurt en passen hierop het verkeersbeleid aan. De meetgegevens zijn vrijwel direct zichtbaar in het Dashboard. 

Het Dashboard 

  • Meetresultaten SamenSlim

Naast dat het meten van de openbare ruimte ons helpt om de openbare orde optimaal in te richten, kunnen andere slimme sensoren en connectiviteit ook aangeven wanneer iets in de openbare ruimte onderhoud nodig heeft of vervangen dient te worden. Met deze gegevens kunnen we dan op een efficiënte wijze handelen. Binnen het pilotproject SamenSlim, in samenwerking met een grote leverancier van installatietechniek SPIE, worden metingen gedaan met behulp van deze sensoren. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld de parkeerdruk vaststellen, het grondwater peilen en de groei van het gras op sportvelden berekenen. Hoewel helaas niet alle typen sensoren even bestendig bleken te zijn, heeft de gemeente dankzij deze pilot veel praktische kennis opgedaan over het monitoren van de openbare ruimte. Tevens worden vanaf begin 2021 alle beschikbare meetgegevens in het bovengenoemde dashboard overzichtelijk samengebracht met de metingen van de passantentellers, zodat jij ook een kijkje kunt nemen!

Innovatieprogramma slimmer Eersel

Slimmer meten is één van de pijlers van het innovatieprogramma Slimmer Eersel. Door het verkrijgen en inzetten van meer data en informatie zet de gemeente Eersel met het innovatieprogramma Slimmer Eersel in op:

  • het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen;
  • het efficiënter inrichten van de openbare ruimte;
  • en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van haar kernen.

Meer informatie