Iets melden bij de gemeente

kan via de Meld- en herstellijn maar u kunt via al onze communicatiekanalen meldingen maken van allerlei zaken die 'mis' zijn zoals schade aan wegmeubilair, verstopte straatriolering, klachten over groenonderhoud, schade aan voetpaden, fietspaden en straten, overlast van processierupsen, geluidsoverlast bij evenementen etc. Wilt u dat wij contact met u opnemen, vermeld dit dan in uw melding.