Bijeenkomst nieuw jeugdhulpbeleid voor de Kempengemeenten

Woensdag 15 mei 2019 om 19.00 uur, raadszaal gemeentehuis Eersel.

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden organiseren samen de jeugdhulp. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in het ‘Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen’. Omdat dit beleid afloopt aan het einde van dit jaar denken we na over het vervolg. Uw ervaringen met de jeugdhulp zijn daarvoor erg belangrijk.  Uw ervaringen en ideeën voor het nieuwe jeugdhulpbeleid kunt u met ons delen tijdens een bijeenkomst over dit thema. Na een plenaire opening gaan we gezamenlijk aan de slag in interactieve speeddates.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 15 mei van 19:00 tot 21:00 in de raadzaal van het gemeentehuis in Eersel. Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers die ervaring hebben met jeugdhulp in de Kempen. Ook zouden wij graag jongeren (vanaf 14 jaar) met jeugdhulpervaring ontmoeten op deze avond. Bij voldoende aanmeldingen wordt hiervoor dan een apart programma georganiseerd.

Als u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via info@cjgplusdekempen.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.