Bijeenkomsten Dorpen maken het verschil

In het voorjaar heeft het gemeentebestuur het programma ‘Dorpen Maken Het Verschil’ uitgerold in diverse gemeenschapshuizen.  Dit programma maakt initiatieven mogelijk die er in een dorp zijn die de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp kunnen vergroten. Wij willen inwoners, verenigingen en ondernemers in het dorp op deze manier nog meer betrekken bij wat er in hun omgeving gebeurt. Iedereen heeft, door beroep, interesse of aanleg, zijn of haar eigen kennis, vaardigheden, ideeën en mogelijkheden. Met ‘Dorpen Maken Het Verschil’ hopen we dat ieder dorp zelf gekozen doelen bedenkt en realiseert door samen te werken en daarbij het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen. Daarom worden er dit najaar wederom avonden georganiseerd waarbij u als inwoner of anderszins betrokkene van het betreffende dorp van harte welkom bent!

De volgende avonden zijn nu ingepland:

  • Maandag 21 oktober, 20.00 uur  in D’n Boogerd in Vessem
  • Woensdag 30 oktober, 20.00 uur in De Leenhoef in Knegsel
  • Donderdag 31 oktober, 20.00 uur in De Smis in Duizel
  • Woensdag 6 november, 20.00 uur in De Rosdoek in Wintelre

Wij hebben de Dorpsraden in de kernen gevraagd om een jaarplanning te maken met daarin ideeën en initiatieven voor ‘hun dorp’. Maar mogelijk heeft u (i.c. uw buurt, uw vereniging of uw organisatie) ook nog goede ideeën die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang en die daarom ook in het jaarplan moeten worden opgenomen? Loopt u met ideeën rond om voor eenzame ouderen te gaan koken of heeft u ideeën om mantelzorgers te ondersteunen? Wil uw buurt het plantsoen in uw wijk omtoveren naar een gezamenlijk moestuin? Of heeft de jeugd ideeën om de plaatselijke kermis te stimuleren? Het zijn zo maar wat ideeën maar laat u niet beperken. Alles is bespreekbaar, mits het initiatief draagvlak heeft binnen de gemeenschap en dat er meerdere personen/organisaties zich ervoor willen inzetten, zowel in tijd als in middelen.

Wanneer u wilt meepraten dan bent u welkom! U kunt u aanmelden via het contactformulier van de dorpscoördinator. We hopen u te mogen begroeten!

De volgende avonden zijn geweest:

  • Maandag 7 oktober in Steensel