Cursus “Anders omgaan met pubers” binnenkort van start

Deze cursus voor ouders bestaat uit zes bijeenkomsten in de periode november 2019 - januari 2020.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats:  Gemeentehuis Bergeijk.

Meer info: https://www.kempengemeenten.nl/anders-omgaan-met-pubers/

Interesse?

Aanmelden kan door mail te sturen naar r.vanlieshout@cjgplusdekempen.nl
Graag vernemen we bij aanmelding of het om 1 of 2 personen gaat, naam, telefoonnummer en emailadres van de ouder(s).

Maximum aantal deelnemers is 14 personen.

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging per mail.