Dorpen maken het verschil: werk in uitvoering…

In het voorjaar hebben de Dorpsraden van Wintelre, Vessem, Steensel en Duizel tijdens een wandeling hun dorp op een andere manier aan ons laten zien. Deze wandeling ging nu eens niet langs de hoogtepunten van het dorp, maar juist langs plekken waar iets te verbeteren was of waar het dorp wensen had. De gemeente heeft uiteindelijk in het voorjaar vier zogenoemde buurtschouwen gelopen. Er kwam van alles naar voren: variërend van groen onderhoud, onveilige verkeerssituaties tot slechte bestrating of kapotte speeltoestellen. Zaken die buurtbewoners nu eenmaal sneller signaleren omdat zij hier dagelijks rondlopen.

De meeste actiepunten zijn ondertussen opgepakt. Zo zijn bijvoorbeeld diverse trottoirs, inritten en oversteekplaatsen (deels) opnieuw bestraat en is er extra onderhoud gedaan aan verschillende speeltuintjes. Er is op diverse plaatsen extra groenonderhoud gedaan en op verzoek van de dorpsbewoners is er een half verhard pad aangelegd. Verder zijn er sommige borden vervangen of verplaatst en is er afval opgeruimd.  Ook is er opdracht gegeven tot het (opnieuw) aanbrengen van markeringen en onderhoud aan asfaltlagen het komende najaar. Natuurlijk zijn sommige verzoeken (op dit moment) nog  niet mogelijk of niet wenselijk. Uiteraard hebben we in dat geval uitgelegd waarom er soms een andere keuze gemaakt moet worden.

Schouwen in Knegsel en Eersel

Vanaf nu tot en met eind september worden er nog een aantal schouwen georganiseerd in Eersel en in Knegsel. Eersel is, vanwege de grootte, opgedeeld in zeven gebieden. Via de buurtverenigingen halen we hier de wensen op. In Knegsel neemt de Dorpsraad hiervoor het voortouw. Op maandag 26 augustus hebben we de wijk Kerkebogten bezocht. Hier hebben we ook weer 32 locaties bekeken en zijn er notities gemaakt over de zichtbaarheid van straatnaamborden, laaghangende takken en het ontbreken van trottoirs op verschillende plaatsen.

Kent u verbeterpunten in uw wijk?

Voor Eersel en Knegsel kunt u nog meelopen met de schouw of verbeterpunten naar ons mailen. Misschien hebt u zelfs al een oplossing bedacht? Zet deze er dan vooral ook bij. Deelname of ideeën kunt u telefonisch doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 0497-531300 of via het contactformulier op de website.

Dorpen maken het verschil

De gemeente betrekt graag alle inwoners in het dorp bij wat er in hun omgeving gebeurt. Ook onze buurtschouwen zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast roepen we nogmaals iedereen op om ideeën aan te dragen die de leefbaarheid en sociale samenhang van hun dorp kunnen versterken. Samen met de dorpsraad proberen we zo kleine maar mooie initiatieven op de kaart te zetten. Laat ons dus weten waar het dorp behoefte aan heeft. Juist omdat ieder dorp anders is. Lees hier alles over op eersel.nl/dorpenmakenhetverschil