Eersel bouwt aan duurzame groei

Er blijft een sterke vraag naar nieuwe woningen in de gemeente Eersel. Op basis van demografische trends neemt die vraag de komende tien jaar alleen maar toe. Een goed teken, want van leegloop is hier geen sprake. Het vraagt wel om inventiviteit, want zomaar beginnen met bouwen is er niet bij. Toch is de gemeente erin geslaagd om specifiek voor ieder van haar kernen nieuwe woningbouwlocaties op de kaart te zetten. Wethouder Steven Kraaijeveld is dan ook trots dat de provincie de gemeente Eersel volgt als een voorbeeld voor de manier waarop ze bouwt aan ontwikkeling en groei van haar gemeente.  

De provincie Noord-Brabant waakt terecht over het behoud van het groene Kempische landschap. Dit betekent dat een gemeente vooral nieuwbouw kan realiseren in bestaand gebouwd gebied, de zogenoemde inbreidingslocaties, op plekken waar herontwikkeling wenselijk is. Dit betekent niet dat uitbreiding is uitgesloten. De provincie stelt 'zorgvuldig gaat boven zuinig'. Als het ten koste gaat van teveel groen of ten koste gaat van betaalbare woningen door hoge kosten, dan  is het misschien zuinig, maar niet zorgvuldig ruimtegebruik. Daarnaast hebben we een steeds hogere standaard gekregen in onze woonwensen. Woningen moeten duurzaam zijn en levensloopbestendig. Natuurlijk speelt ook de ontsluiting van het verkeer en de parkeerbalans nog mee. Wethouder Steven Kraaijeveld: “Lastig? Ja, zeker. Onmogelijk? Gelukkig niet. Ik denk dat we voor elke kern de mogelijkheden hebben verenigd met de behoefte die er leeft. Het vergt een lange adem, maar we zijn weer een stap verder.”

Woningen voor de toekomst

Gemeente Eersel heeft voor elke kern de mogelijke inbreidingslocaties onderzocht en in beeld gebracht. Ook de dorpsraden zijn hierbij betrokken vanwege hun specifieke lokale kennis. In totaal heeft de gemeente ruim vijftig locaties in beeld, die nu in volgorde van prioriteit bekeken worden en onderzocht worden op haalbaarheid. Leid de betreffende locatie tot een kwalitatieve verbetering? Kunnen er woningen gebouwd worden waar behoefte aan is? Alles in overleg met (grond)eigenaren als dit van toepassing is. “Wij hopen als gemeente de komende tien jaar zo steeds gefaseerd woningen te kunnen blijven realiseren,” aldus Steven Kraaijeveld.

Duizel en Wintelre

Uit het onderzoek blijkt dat er in Wintelre en Duizel te weinig inbreidingslocaties zijn om de behoefte aan woningen op te vangen, maar gelukkig mag de gemeente daar uitbreiden. De plannen Koemeersdijk in Wintelre en Duizel Noord in Duizel zijn besproken met de provincie. In Koemeersdijk gaat om een uitbreiding van ongeveer veertig woningen en in Duizel Noord om vijftig woningen. De gemeente is in gesprek met Woningstichting de Zaligheden om hier ook huurwoningen te realiseren.

Vessem en Steensel

In Vessem zet de gemeente in op de ontwikkeling van het plan Postels Huufke. Op deze locatie worden kassen gesaneerd en worden vervallen cultuurhistorisch waardevolle boerderijen opnieuw opgebouwd. In totaal komen hier ruim vijftig woningen. In Steensel is de gemeente al verder en start begin mei de inschrijving voor het plan Boterbochten. In dit plan geeft de gemeente negen kavels uit voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Inwoners uit Steensel gaan hier gezamenlijk hun eigen woning bouwen. Woningstichting de Zaligheden voegt nog vijf sociale huurwoningen toe op deze locatie.

Wanneer gaat de schop in de grond?

De bestemmingsplannen mogen gewijzigd worden voor Koemeersdijk, Duizel Noord en Postels Huufke. Dit betekent niet dat morgen de schop de grond in gaat. Dit is de fase van onderzoek en afstemming en definitieve goedkeuring van de provincie. De gemeente verwacht uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 de bestemmingsplanwijziging voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Pas daarna kan begonnen worden aan de bouw. Steven Kraaijeveld: “Het gaat natuurlijk nooit snel genoeg als je op zoek bent naar een woning. Maar de gemeente werkt achter de schermen hard om in al die behoeften te voorzien.”