Eikenprocessierups (2)

Gelukkig kunnen we melden dat we extra aannemers hebben gevonden die ons gaan helpen bij de bestrijding van de processierups. Een grote opluchting voor ons allemaal. Aan het begin van deze week zijn de eerste ploegen gestart en in de loop van de week zijn er nog een paar ploegen bijgekomen. Zo hebben we deze week in ieder dorp een ploeg aan het werk die alle meldingen gaat afwerken. Ze gaan alle gemeentelijke eiken zorgvuldig controleren zodat alle nesten verwijderd worden, ook als ze nog niet geregistreerd staan. Elke ploeg begint aan de ene kant van het dorp en werkt zo stelselmatig alle straten, lanen en pleinen af tot de eiken van de gemeente vrij zijn van de processierups.

Ondertussen maken we alvast plannen om te voorkomen dat we volgend jaar weer worden overvallen door een explosie van eikenprocessierupsen. We onderzoeken nog betere preventieve maatregelen. We zoeken naar de natuurlijke vijanden van de rups zodat we deze kunnen stimuleren en we zorgen voor verhoging van capaciteit in de bestrijding. Kortom: we doen alles wat in onze macht ligt om de eikenprocessierups zo snel mogelijk kwijt te raken.