Eikenprocessierups (3)

Op dit moment worden alle eiken in het openbare gebied gecontroleerd op eikenprocessierupsen en worden eventuele nesten opgeruimd. Daarnaast is er ook prioriteit gegeven aan kwetsbare locaties, scholenpleinen, scouting, gildeterrein etc. We krijgen echter ook een hoop vragen over nesten op particulier terrein.

Onze ploegen werken eik voor eik af, maar kunnen niet bij iedere particuliere woning ook de voor- en achtertuin checken. Dit kost simpelweg teveel tijd die ten koste gaat van bestrijding op andere plekken die meer prioriteit hebben. Eikenprocessierupsen in de voortuin van particulieren die op de route liggen en waar de ploeg eenvoudig bij kan worden wel meegenomen.

We beseffen dat het in het belang van ons allemaal is om zoveel mogelijk nesten te verwijderen om  de verspreiding tegen te gaan. Zeker als we de bestrijding van de rupsen voor de komende jaren beter in de hand willen hebben. De gemeente inventariseert daarom aan de hand van de meldingen op welke plekken er nesten zitten. Zo kunnen we beslissen over eventuele vervolgstappen, maar dat is de komende weken nog niet het geval. Inwoners kunnen overigens ook altijd zelf een bedrijf inhuren om de eikenprocessierupsen op eigen terrein te laten verwijderen. Hoewel we ons realiseren dat dit misschien niet eenvoudig is. Maar ieder nest is er één.